Tarieven

Kinderopvang De Basis is geopend van 5:45 uur tot 20:00 uur.
Onderstaande tarieven van 2019 zijn bruto.

 

Af te nemen arrangementen

Bij Kinderopvang De Basis kunt U gemakkelijk opvang op maat afnemen door een keuze te maken uit èèn van de onderstaande arrangementen. Wij streven ernaar de opvang zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen zoals bijvoorbeeld uw werk of studie tijden. Dit doen we door het door U gekozen arrangement zoveel mogelijk aan te passen aan de tijden die u wenselijk vind zonder extra kosten.

Er zijn slechts enkele richtlijnen

 • Om 9:00 uur dienen de kinderen aanwezig te zijn ivm het gezamenlijk starten van het dagritme en de activiteiten.
 • Kinderen die een halve dag komen dienen bij het afnemen van ochtend opvang om 12:00 uur en uiterlijk om 13:00 uur te worden opgehaald.
 • Kinderen die een halve dag komen dienen bij het afnemen van middagopvang om 12:00 uur gebracht te worden.

52 weken arrangement hele dagopvang

Wanneer U kiest voor 52 weken opvang per jaar, neemt U minimaal 9 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,20 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 1 dag per week. U kunt zelf instellen wanneer de 9 uur achtereen ingaan, bijvoorbeeld vanaf 7:00 uur, 7:30 uur of om 8:30 uur. Wel verwachten wij uw kind uiterlijk om 9:00 uur ivm met het gezamenlijk starten van het dagritme. 

52 weken arrangement halve dagopvang

Wanneer u kiest voor 52 weken per jaar, neemt U minimaal 5 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,20 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 2 halve dagen per week.  Wij verwachten uw kind bij het afnemen van ochtend opvang uiterlijk om 9:00 uur i.v.m. met het starten van het dagritme. Bij ochtend opvang haalt U uw kind tussen 12:00 uur en uiterlijk om 13:00 uur. Wanneer U kiest voor middagopvang verwachten wij uw kind om 12:00 uur. 

49 weken arrangement hele dagopvang

Wanneer U kiest voor 49 weken opvang per jaar, neemt U minimaal 9 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,40 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 1 dag per week. U kunt zelf instellen wanneer de 9 uur achtereen ingaan, bijvoorbeeld vanaf 7:00 uur, 7:30 uur of om 8:30 uur. Wij verwachten uw kind uiterlijk om 9:00 uur ivm met het starten van het dagritme.

49 weken arrangement halve dagopvang

Wanneer U kiest voor 49 weken per jaar, neemt U minimaal 5 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,40 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 2 halve dagen per week. Wij verwachten uw kind bij het afnemen van ochtend opvang uiterlijk om 9:00 uur i.v.m. met het starten van het dagritme. Bij ochtend opvang haalt U uw kind tussen 12:00 uur en uiterlijk om 13:00 uur. Wanneer U kiest voor middagopvang verwachten wij uw kind om 12:00 uur. 

40 weken arrangement hele dagopvang

Wanneer U kiest voor 40 weken opvang per jaar, neemt U minimaal 10 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,60 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 1 dag per week. Wij verwachten uw kind uiterlijk om 9:00 uur ivm met het starten van het dagritme. Wij gaan er van uit dat uw kind de schoolvakanties niet komt.

40 weken arrangement halve dagopvang

Wanneer u kiest voor 40 weken per jaar, neemt U minimaal 5 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,60 per uur. Vanaf Januari 2019 geldt een minimale afname van 2 halve dagen per week. Wij verwachten uw kind bij het afnemen van ochtend opvang uiterlijk om 9:00 uur i.v.m. met het starten van het dagritme. Bij ochtend opvang haalt U uw kind tussen 12:00 uur en uiterlijk om 13:00 uur. Wanneer u kiest voor middagopvang verwachten wij uw kind om 12:00 uur. Wij gaan er van uit dat uw kind de schoolvakanties niet komt

Extra Flex opvang hele of halve dagopvang arrangement

Bij  extra flexibele opvang bent U niet gebonden aan een bepaald aantal uren die U per maand af moet nemen. Flexibele opvang kan worden afgenomen zonder regelmaat of structuur. Wanneer U kiest voor flexibele opvang halve dagopvang, neemt U minimaal 5 uur achtereen af voor een uurprijs van €8,95 per uur. Wij verwachten uw kind bij het afnemen van ochtend opvang uiterlijk om 9:00 uur i.v.m. met het starten van het dagritme. Bij ochtend opvang haalt U uw kind tussen 12:00 uur  en uiterlijk om 13:00 uur. Wanneer U kiest voor middagopvang verwachten wij uw kind om 12:00 uur.  Wij bieden geen garantie dat er ook daadwerkelijk plek is op de gewenste afnamedag. 

Extra opvang

Wanneer U graag een dagje extra opvang wilt voor uw kind en èèn van de bovenstaande arrangementen afneemt dan kunt U voor uw kind extra opvang bijboeken (halve of hele dagen opvang). Hierbij worden de richtlijnen in acht genomen die vermeld staan bij het door U gekozen arrangement. 

Informatie betreft de arrangementen

De arrangementen bieden complete verzorging m.u.v. zuigelingenvoeding en tevens wordt er voor de avondmaaltijd een vergoeding gevraagd van €3,00 euro per keer. De avondmaaltijden worden verzorgd door Royal foods (stoommaaltijd).

Kinderopvang De Basis verzoekt de ouders vriendelijk om voorgenomen vakanties en vrije dagen, waarop de opvang en verzorging niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste èèn week van te voren (schriftelijk) bij een van de leidsters te melden i.v.m. de planning in die periode. Het contract (betaling) loopt in de vakantie en op de erkende feestdagen door. De vrije dagen van Kinderopvang De Basis worden uiterlijk in de decembermaand voor het nieuwe jaar kenbaar gemaakt. Het zal dan gaan om erkende feestdagen.


Regeling inhaaldagen 

Als je kind een opvangdag mist door vrije- of vakantiedagen kan deze dag op een later tijdstip worden ingehaald. Deze dienen binnen 1 maand opgemaakt te worden, anders komen deze te vervallen. U kunt uw afgezegde dag 2 weken van tevoren of 2 weken na de afgezegde dag inhalen, mits er plek is op de groep.


Hieronder vind u de procedure:

 • Als uw kind niet komt, indien tijdig afgemeld,  bewaart De Basis de gemiste dag of het gemiste dagdeel.
 • Een inhaaldag wordt gepland in overleg met de leidsters.
 • De dagen worden binnen 1 maand opgemaakt.
 • Broertjes en zusjes mogen inhaaldagen van elkaar gebruiken wanneer de kinderen een arrangement afnemen bij De Basis.
 • Zodra een contract/kindplaats is beëindigd kan er niet meer worden ingehaald.

 

Contract wijzigen/ opzeggen

Alle wijzigingen dienen schriftelijk per post of per email worden doorgegeven aan de manager.

Bij vermindering van dagen/uren en opzegging van het lopende contract wordt 1 maand opzegtermijn gehandhaafd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de door U aangegeven wijziging.


Tot slot nog even het volgende

Doordat we gebonden zijn aan regels (maximaal aantal kinderen per dag) kan het zijn dat er op de door U gewenste dag niet kan worden ingehaald. Op tijd vooruit plannen kan helpen om "kan helaas niet" te voorkomen. Het gebruiken van inhaaldagen is een extra “service”, naast de speciaal voor uw kindje gereserveerde dagdelen. Deze inhaaldagen kun je in overleg opmaken, misschien is dit niet altijd de gewenste dag, probeer dan in overleg een andere dag te kiezen. De inhaaldagen kun je niet inwisselen voor geld of gebruiken voor korting op de maandelijkse factuur.

Mocht het zo zijn dat u nog vragen heeft dan kunt U tijdens kantooruren contact opnemen met de directrice  M. van Limborgh 0413-322995 of kunt u mailen naar info@kinderopvangdebasis.nl


Vrije dagen van Kinderopvang De Basis

 • 1 januari 
 • Pasen 
 • Koningsdag 
 • Hemelvaart 
 • Pinksteren 
 • Kerstmis