Onze visie

Voor elk kind veel individuele aandacht

Kinderopvang de Basis is een kleinschalig kinderdagverblijf bestaande uit twee verticale (0 tot 4 jaar) groepen, genaamd “De Pilootjes” en “De Mariniertjes”, met maximaal 13 kinderen op de groep.

Door kleinschalig te werken hebben wij voor elk kind veel individuele aandacht en kunnen we inspelen op de behoefte van het kind en de wensen tot betrekking van de opvoeding van de ouder. Ieder kind is namelijk uniek. Zijn of haar ontwikkeling is een samenspel van aanleg/karakter, het opvoedingsklimaat en de omgeving. Met andere woorden; de ervaringen die het kind van buitenaf opdoet zijn naast aanleg en karakter bepalend voor zijn ontwikkeling.

Een veilig en vertrouwde sfeer

Wij creëren in eerste plaats een veilig en vertrouwde sfeer zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, dit maakt dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Continuïteit en professionaliteit dragen daar uiteraard aan bij. De kinderen hebben elke dag een vertrouwd pedagogisch medewerker. Wij vinden het erg belangrijk dat er twee of drie vaste professionele pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn.

Wij bieden door de dag heen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan door middel van een voor en vroegschools educatie programma,  en is uw kind al wat ouder de 3+ groep. Op de 3+ groep worden de kinderen aangesproken met activiteiten die hen voorbereid op de basisschool. We hebben een vaste medewerker die zorg draagt dat de voorbereidingen voor alle activiteiten in orde komen, tevens beschikt deze medewerker ook over de jaren ervaring in het basisonderwijs als kleuter en gym juf. De kinderen krijgen veel ruimte om zich te ontwikkelen en op onderzoek uit te gaan. Wij zorgen hierbij voor passend spelmateriaal zoals de natuurtuin en het een gymlokaal. Op de groep vind u uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige en uitdagende dag bij ons heeft. 

Veel in contact met dier en natuur

Op de buitenspeelplaats, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen, vindt u naast de natuur, en moestuin waar de kinderen kennis kunnen maken met zaaien, verzorgen en het uiteindelijk eten van groente en fruit ook kleinvee en pony’s. Door de kinderen opvang te bieden in deze omgeving en hen regelmatig te betrekken bij de dierenverzorging komen de kinderen vanzelfsprekend veel in contact met dier en natuur.

Voor de kinderen is het van belang dat er goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. Door regelmatig contactmomenten te realiseren voor u als ouder met de mentor van uw kind dragen we hier graag persoonlijk zorg voor.

Tweetalige opvang

Daarnaast biedt Kinderopvang de Basis tweetalige opvang aan. Dit houdt in dat we zowel Nederlands als Engels spreken op de groepen, zonder dat één van de twee talen als voorkeurstaal wordt gebruikt. Met name voor jonge kinderen is het belangrijk dat de talen goed gescheiden worden aangeboden (één persoon, één taal). Wat houdt dit precies is: één van de leidsters op de groep spreekt Nederlands en de ander Engels.

Tweetalige opvang past in een samenleving waarin Engels een steeds grotere rol speelt. Door al op jonge leeftijd aan Engels te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. En juist op deze leeftijd pikken ze taal goed op. Een tweetalig opgevoed kind leert op latere leeftijd gemakkelijker meer talen bij. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel in de gaten dat  één en het hetzelfde ding met meerdere woorden benoemd kan worden. Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling. Deze beleidsvormen zijn in samenspraak met Kentalis tot uiting gekomen en worden met de laastse nieuwtjes van Kentalis gewaarborgd.

Bent u benieuwd hoe alle bovengenoemde aspecten tot uiting komen dan kunt u meer lezen in ons beleid op de site, of bel op voor het maken van een afspraak, onze medewerkers geven u graag een vrijblijvende rondleiding.