Kindvolgsysteem

Het kindvolgsysteem is gemaakt door Kiki training en coaching en is bedoeld voor gebruikers van het Kiki VVE programma. Er is gebruik gemaakt van bestaande observatielijsten van VVE programma's en deze zijn aangevuld met de expertise van Kiki in combinatie met kleinschalige kinderopvang in het bijzonder.

Elke 5 a 6 maanden wordt er een nieuwe observatie uitgevoerd tot het kind een leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Alle vragen zijn zo duidelijk en helder mogelijk geformuleerd en kunnen worden beantwoord met ja of nee. Zo krijg je een zo objectief mogelijk beeld. 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo

Natuurlijk ontwikkelen alle kinderen zich min of meer op dezelfde manier in een herkenbaar tempo en daar wordt gebruik van gemaakt met de vragen. Het kan zo zijn dat een kind al ver is met zijn spraak- en taalontwikkeling en dat de motorische ontwikkeling wat achter blijft.  Absoluut geen reden voor paniek, dit hoort bij het unieke kind. Als de ontwikkeling wat "achterblijft" kan er een plan gemaakt worden. Hoe kunnen we het kind stimuleren om een beschreven handeling of competentie wel te laten zien? Als blijkt dat er veel "nee" wordt ingevuld is het mogelijk om een individueel handelingsplan op te stellen. Hierin wordt beschreven wat je wil stimuleren, hoe je dat gaat doen en binnen welke tijd je verandering kan gaan zien.

Er wordt dan geëvalueerd met behulp van een observatielijst om te kijken of het plan heeft gewerkt of bijstelling nodig heeft. Kinderen die op latere leeftijd instromen, beginnen met een observatielijst die past bij hun leeftijd. De ouders worden op de hoogte gesteld van de observatie en uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprekje om deze te bespreken. Mocht u het prettig vinden dit tien-minuten gesprekje thuis te houden dan komt de leidster die mentor van uw kind is, s'avonds gewoon bij u thuis.