Kinderopvang

Dagindeling

Ons dagritme Voor baby’s (tot 18 maanden) wordt de dagindeling voornamelijk bepaald door het individuele slaap- en voedingsritme van het kind.

Activiteiten

Dagelijks doen wij activiteiten met de kinderen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun eigen spel te spelen en hun creativiteit te ontplooien. 

Educatieprogramma

Het oorspronkelijke doel van voor- en vroegschoolse educatie was dat kinderen zonder achterstanden aan de basisschool moesten gaan beginnen. 

Kindervolgsysteem

Het kindvolgsysteem is gemaakt door Kiki training en coaching en is bedoeld voor gebruikers van het Kiki VVE programma. 

Tweetalig kinderdagverblijf

Kinderopvang de Basis biedt tweetalige opvang aan. Dit houdt in dat we zowel Nederlands als Engels spreken op de groepen.