Klachtenregeling

U maakt als ouder/verzorger gebruik van ons kinderdagverblijf. Wij doen ons uiterste best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan kunt u als ouder een aandachtspunt altijd mondeling overleggen. Mocht er een klacht ontstaan zijn dan kunt u deze aangeven middels onze klachtenregeling.

Een klachtenformulier kan opgevraagd worden op de groep van uw kind of u kunt contact opnemen met de leidinggevende om deze op te vragen.


Een klacht kan gaan over bijvoorbeeld:

Een gedraging jegens een ouder of een kind van de houder van het kinderdagverblijf of van voor houder van het kinderdagverblijf werkzame personen, en de overeenkomst tussen de houder van het kinderdagverblijf en de ouder.  


De klachtenregeling voorziet ouder van onderstaande punten:

  • De klachtenregeling wordt schriftelijk ingediend en voortgang wordt vastgelegd.
  • De houder van het kinderdagverblijf onderzoekt de klacht zorgvuldig.
  • De houder van het kinderdagverblijf houd de ouder van de voortgang van de behandeling omtrent de klacht op de hoogte.
  • Dat de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na indiening bij houder van het kinderdagverblijf, wordt afgehandeld. 
  • De houder van het kinderdagverblijf de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt en er in het oordeel een concrete termijn wordt vast gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd. 

Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot een externe klachtenregeling. U kunt in deze contact opzoeken met De Geschillencommissie. Aan het eind van elke kalenderjaar wordt er verslag naar ouders/ verzorgers toe gestuurd middels onze periodieke nieuwsbrief in deze. Het aantal klachten, de aard en de behandeling ervan zullen dan naar buiten worden gebracht. 

Klachtenverslag 2017
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2017 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

Link Klachtenverslag 2017

Klachtenverslag 2018
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2018 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

Link Klachtenverslag 2018

Klachtenverslag 2019
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2019 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

Link Klachtenverslag 2019

Klachtenverslag 2020
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2020 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

 Link Klachtenverslag 2020

Klachtenverslag 2021
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2021 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

Link Klachtenverslag 2021

Klachtenverslag 2022
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2022 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

 Link Klachtenverslag 2022

Klachtenverslag 2023
Hieronder kunt u het Openbaar Klachtenverslag 2023 van Kinderopvang De Basis downloaden . Het gaat om een
gecombineerd openbaar verslag van de klachten van ouders en de oudercommissie.

Link Klachtenverslag 2023