Dagindeling

Dagindeling 0 t/m 4 jaar

Ons dagritme Voor baby’s (tot 18 maanden) wordt de dagindeling voornamelijk bepaald door het individuele slaap- en voedingsritme van het kind.

De Basis werkt met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma KIKI voor de leeftijd 0 tot en met 4 jaar. Elke maand heeft Kiki een nieuw thema en daarbij worden veel activiteiten met de kinderen ondernomen. De kinderen worden vooral op hun eigen niveau gestimuleerd op de volgende ontwikkelingsaspecten: motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en spraak-taal ontwikkeling.

Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun eigen spel te spelen en hun creativiteit te ontplooien. Hierbij volgen wij, in overleg met de ouders, zoveel mogelijk het ritme van thuis. Voor peuters (18 maanden tot 4 jaar) hanteren we zoveel mogelijk een vaste dagindeling. Voor kinderen wordt de dag zo herkenbaar dat het hen houvast biedt. Een vast dagritme is bijzonder belangrijk voor kinderen om een veilig en vertrouwd gevoel te krijgen.

Het dagprogramma bij De Basis is als volgt 

7:00-8:00 uur
Ontbijt.

9:00-9:45 uur
Vrij spelen.

9.45 uur
Drinken en fruit eten, liedje zingen.

10.00 uur
Verschonen/naar de wc, baby’s naar bed brengen.

10.15 uur
VVE met activiteit (binnen of buiten).

11.15 uur
Baby’s uit bed halen en evt. een fles geven.

11.30 - 12.15 uur
Opruimen en gezamenlijk de tafel dekken, brood eten en melk drinken, tafel afruimen.

12.30 uur
Verschonen/naar de wc, peuters gaan slapen.

12.45 - 14.30 uur
Voor de peuters die wakker zijn is er tijd voor een gerichte activiteit, voor de kleintjes die wakker zijn is er extra tijd om te knuffelen.

14.45 uur
Baby’s evt. een fles geven en naar bed brengen, peuters uit bed halen.

15.00 uur
Groente eten en drinken.

15.15 uur
Vrij spelen of activiteit (binnen of buiten)

17.00 uur
Verschonen/naar de wc, vrij spelen.

17.30 - 18.00 uur
Er wordt afgesloten met een rustige activiteit aan tafel en de kinderen worden opgehaald.