Educatieprogramma

VVE  staat voor voor- en vroegschoolse educatieprogramma's

Het oorspronkelijke doel van voor- en vroegschoolse educatie was dat kinderen zonder achterstanden aan de basisschool moesten gaan beginnen. Volgens onderzoek komt 15 tot 20% van de kinderen in de kinderopvang in aanmerking voor de extra stimuleringsprogramma's. Zo’n 20% van de kinderen is bij het begin van de basisschool bijvoorbeeld niet goed aanspreekbaar in de Nederlandse taal. Eenmaal opgelopen achterstanden worden vaak nog maar moeilijk ingehaald.  Met behulp van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden achterstanden van 2- en 3-jarigen veelal opgemerkt, weggewerkt of voorkomen.

De VVE programma's waren voorheen geschreven voor kinderen met een achterstand en de doelgroep waarvoor deze programma`s geschreven werden, betroffen kinderen vanaf vier jaar. In 2010 kwam de wet OKE en werden veel programma`s aangepast voor de grootschalige kinderopvang.  Bekende programma's zoals Kaleidoscoop, blokken, Bas, Puk en Ko werden nu aangeboden voor kinderen vanaf 2 jaar. Omdat deze programma's in eerste instantie geschreven werden voor basisschoolkinderen en er later een vereenvoudigde uitgave werd gemaakt voor de grootschalige kinderopvang, werd het moeilijk deze in een kleinschalige opvang toe te passen. Opdrachten beschreven vanaf 2 jaar zouden we steeds moeten vereenvoudigen voor de jongere kinderen, terwijl we meer uitdaging willen bieden aan de kinderen die dat leuk vinden. Om die reden hebben we gekozen voor een VVE programma die voldoende aanbod beschreven heeft voor alle leeftijden. 

Vandaag de dag is VVE meer dan alleen een instrument voor achterstandbestrijding. Alle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt gestimuleerd. Kiki is een VVE programma voor kinderen van 0 t/m 4 jaar dat speciaal voor kleinschalige kinderopvang is geschreven met als uitgangspunten passie, kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Kiki de beer

Het programma wordt ondersteund door een beer, heel toepasselijk Kiki genaamd. De beer is bij Kinderopvang De Basis komen wonen vanaf 1 oktober 2013. Iedere maand biedt Kiki een ander thema aan en samen met de kinderen beleeft hij allerlei avonturen met leuke uitdagende activiteiten passend bij het thema. De ontwikkelingsgebieden die centraal staan bij Kiki zijn:

  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spraak-en taalontwikkeling
  • Rekenprikkels

Ouders worden betrokken bij Kiki: Hen wordt door de leidster verteld welke thema`s aan bod komen, welke ontwikkelingsgebieden centraal staan en welke activiteiten met hun kind ondernomen worden. Ouders krijgen hiermee handvatten om thuis een stimulerende en uitdagende leeromgeving te creëren.