Aanmelden

U kunt uw kind bij ons aanmelden zodra U in verwachting bent. Hij/zij is welkom wanneer uw kind 10 weken of ouder is tot en met 4 jaar. Om in aanmerking te komen voor een plaats bij De Basis kunt U zich aanmelden door op bovenstaande link (inschrijfformulier) te klikken en het ingevulde formulier mailen naar info@kinderopvangdebasis.nl. De datum waarop wij het inschrijfformulier ontvangen is uw inschrijfdatum. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met U op om uw wensen en de mogelijkheden door te nemen.

Download inschrijfformulier


Als uw kind geplaatst kan worden volgt er een intakegesprek en daaropvolgend wordt een afspraak gepland om een plaatsingsovereenkomst aan te gaan. Mocht er geen plaats zijn, dan kan uw kind eventueel op de wachtlijst worden geplaatst. Het kan zo zijn dat er niet meteen plaats is op de dagen van uw keuze. In dat geval gaan we met U op zoek naar (voorlopige) alternatieven. U hoort dus direct wat wij U te bieden hebben. Mocht U geen interesse meer hebben, vragen wij U dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Kennismaken en wennen

Wilt U eerst kennis komen maken en de sfeer bij ons komen proeven, dan bent U van harte welkom. Wij nemen graag de tijd om U te laten zien in welke omgeving uw kindje zal verblijven en om vragen te beantwoorden.
Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Zo krijgt U een reëel beeld van hoe het er bij ons aan toegaat.

Het is voor uw kind belangrijk de overgang geleidelijk te laten verlopen en zodoende de tijd te nemen voor een gewenningsperiode. Het ene kind voelt zich sneller thuis dan het andere. Wij hanteren een wenperiode van 2x 4 uur. Deze wenperiode valt binnen de contracttermijn.