Tweetalig kinderdagverblijf

Kinderopvang de Basis biedt tweetalige opvang aan. Dit houdt in dat we zowel Nederlands als Engels spreken op de groepen, zonder dat één van de twee talen als voorkeurstaal wordt gebruikt. Met name voor jonge kinderen is het belangrijk dat de talen goed gescheiden worden aangeboden (één persoon, één taal). Wat houdt dit precies in: één van de leidsters op de groep spreekt Nederlands en de ander Engels.


Tweetalige opvang past in een samenleving waarin Engels een steeds grotere rol speelt. Door al op jonge leeftijd aan Engels te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. En juist op deze leeftijd pikken ze taal goed op. Ook leert een tweetalig kind er op latere leeftijd gemakkelijker meer talen bij. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel in de gaten dat je één het hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen. Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling.

Deze meerwaarde is effectief gebleken en wordt ondersteund door onder andere Kentalis en Libra (Audiologisch Centrum).